Wykłady i spotkania

Wykłady i spotkania

Profesor Robert Zawadzki - kierownik Zakładu Literatury Antycznej i Staropolskiej Akademii Jana Długosza w Częstochowie, uświetnił swym wykładem podsumowanie XV edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „O laur Bielskiego”, które odbyło się 5 lutego 2016r. w naszej szkole. Pan Profesor przybył na uroczystość na zaproszenie Dyrekcji szkoły i organizatorów konkursu. Do szkoły tego dnia zawitali również uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, uczniowie i nauczyciele gimnazjów powiatu pajęczańskiego. Pan Profesor wygłosił wykład na temat „Marcin Bielski i sztuka dobrego pisania”, w którym podkreślił, że umiejętność pisania jest dana każdemu, trzeba ją tylko z uwagą i systematycznie rozwijać. Słuchacze lepiej poznali postać Marcina Bielskiego- renesansowego pisarza, który urodził się i żył w Białej koło Pajęczna, a pochowany został w krypcie w pajęczańskim kościele.

Wykład Pana Profesora dał młodym twórcom i miłośnikom literatury wiele ciekawych tematów do refleksji i zapewne zmotywował do podejmowania kolejnych prób literackich.

r.zawadzki1

 

r.zawadzki2

W dniu 23 marca 2015 roku grupa uczniów naszej szkoły z klas IID, IIID, IVH uczestniczyła w wykładzie dotyczącym funkcjonowania Unii Europejskiej, prowadzonym przez pracownika Instytutu Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa AJD w Częstochowie, paniądr Małgorzatę Soję. Tematyka wykładu obejmowała również aktualne problemy UE, Partnerstwa Wschodniego z uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie oraz wspólnej konstytucji obejmującej kraje członkowskie UE. Pani dr prowadziła wykład w niezwykle interesujący sposób co zachęciło uczniów do wspólnej dyskusji. Młodzież pytała na przykład, dlaczego Polska nie zatwierdziła Karty Praw Podstawowych UE, poruszono temat wspólnej armii krajów członkowskich oraz problem samodzielnej polityki państw UE względem Rosji. W wykładzie wzięła również udział grupa naszej młodzieży, która bierze udział w projekcie IX Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego organizowanego przez europosła dr Jacka Saryusz-Wolskiego.

spotkanie1a

spotkanie1b

spotkanie1c