Spotkanie 50 lat po maturze

Chwile spędzone w szkole wspomina się przez cale życie, a przyjaźniom zawiązanym w młodości pozostajemy wierni na bardzo długie lata. Do szkoły chętnie się wraca po latach, zwłaszcza z okazji rocznic i jubileuszów.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego zdający maturę w 1968 roku uczcili 50-lecie swojego egzaminu dojrzałości spotkaniem i wizytą w szkole w dniu 1 lipca br. Po szkole, która bardzo wypiękniała przez te 50 lat, oprowadziła ich pani dyrektor Sylwia Nowak- Miedzińska. Absolwenci zaprosili na jubileusz swoich nauczycieli. Z dawnymi uczniami spotkali się: pani Albina Antosik, pan Czesław Walaszczyk, pan Kazimierz Szczeszek. Spotkanie obfitowało we wzruszenia, ale i żarty, uśmiechy i miłe wspomnienia.

Zjazd1

 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

W dniu 22 czerwca 2018r. 221 uczniów LO, 12 uczniów Technikum, 166 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia oraz 18 słuchaczy LOD uroczyście zakończyło rok szkolny 2017/2018. Zebranych uczniów , nauczycieli i zaproszonych gości powitała pani Dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska, która podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i życzyła wspaniałych wakacji.

Szczególne słowa podziękowania pani Dyrektor skierowała do pana Jacka Hałaczkiewicza – nauczyciela języka niemieckiego kończącego po 36 latach pracę w naszej szkole w związku z przejściem na emeryturę. Pani Dyrektor przypomniała zasługi pana J. Hałaczkiewicza, zwłaszcza jego 20-letnie zaangażowanie w organizację polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Następnie Starosta powiatu pajęczańskiego pan Jan Ryś wręczył panu Jackowi Hałaczkiewiczowi Nagrodę Starosty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzymy Panu, aby emerytura była czasem czerpania radości z życia i spełniania marzeń!

zakonczenieroku1

Po uhonorowaniu zasłużonego Nauczyciela nadszedł czas na wyróżnienie uczniów, którzy uzyskali promocję z uhonorowane nagrodą wręczoną na scenie przez wychowawcę klasy i Dyrektora wyróżnieniem. Jest ich bardzo wielu, bo aż 46. Praca, zdolności i zaangażowanie każdego z nich zostało szkoły .

A oto najzdolniejsi i najpracowitsi uczniowie naszej szkoły:
Klasa I A – Paweł Barczyk
Klaudia Czarnecka
Mateusz Lewandowski
Małgorzata Wojtyra
Oliwia Góral
Natalia Grębska
Jakub Janeczek
Kinga Misiak
Konrad Kruczek

zakonczenieroku2

 

IB – Wiktoria Lisiecka
Karolina Kraska
Florentyna Prus
Mateusz Kowalik
Bartosz Beśka
Daniel Korus
Natalia Kowalska
Alicja Mielczarek
Maksymilian Dalecki
Natalia Malatyńska
Jakub Michalak
Marta Malatyńska

zakonczenieroku3

 

I C - Natalia Wlaźlak

zakonczenieroku4

 

I D – Paweł Sienkiewicz
Klaudia Słomian
Filip Złośnik
Aleksander Wiskulski
Natalia Nowak
Karolina Nożownik

zakonczenieroku5

II A – Patrycja Sobantka
Marta Klimczak
Damian Mucha
Marta Bojzan
Aleksandra Charciarek

zakonczenieroku6

II B – Julia Bylica
Jakub Mastalerz
Patryk Kuder

zakonczenieroku7

 

 

 

II C - Marta Nowak –
Dominika Fleran
Maria Szymczyk

zakonczenieroku8

 

II D – Dawid Syguła

zakonczenieroku9

 

II E – Klaudia Brożyna
Kinga Łudczak
Wiktoria Freus
Paulina Słomian
Edyta Nicpoń

zakonczenieroku10

Klasa III H – Wiktoria Klimczak

zakonczenieroku11

 

Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych zostali uhonorowani – otrzymali na scenie dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Laureatem 12. edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego został Dawid Syguła z klasy IID. Nagrodę za zajęcie IX miejsca w tegorocznej edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego otrzymała Natalia Kowalska z klasy I B, a nagrody za udział otrzymali: Aleksander Wiskulski ID, Filip Złośnik ID, Alicja Mielczarek IB, Mateusz Kowalik IB. Nagrody wręczył opiekun projektu MPE pan Adam Klimczak.

Za rejonowy etap konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę” nagrody otrzymali: Oskar Bzdak z klasy II C, Dawid Syguła z klasy II D. Nagrody wręczyli: pani profesor Ewa Mostowska i pan profesor Adam Klimczak.

Na scenę zaproszono laureatów 6. edycji Szkolnego Konkursu „Lektury to nie bzdury”, w którym 1-sze miejsce zajął Dawid Syguła z kl. II D, 2 – gie miejsce Patryk Kuder z kl. IID, 3-cie miejsce Sylwia Freus z kl. IIB. Nagrody wręczyła pani Anita Skorupska – Bernaś.

Laureatem Szkolnego Konkursu Ortograficznego został Bartosz Beśka z kl. IB, któremu nagrodę wręczyła pani Violetta Barczyk

W tym roku szkolnym odbyła się pierwsza edycja konkursu na felieton - laureatką została Róża Nowak z kl. IIA. Nagrodę wręczyła pani Violetta Barczyk.

Nagrodzono także laureatów Szkolnego Konkursu „Żołnierze Wyklęci’: Patrycję Sobantkę z kl.IIA i Pawła Sienkiewicza z kl. ID. Nagrody wręczyli pani Ewa Mostowska i pan Adam Klimczak.

W 15. Szkolnym Konkursie Matematycznym zwyciężyli :
W kategorii KLASA DRUGA – Patrycja Sobantka z kl. IIA
W kategorii KLASA PIERWSZA –Paweł Barczyk z kl. IA
Nagrody wręczyła pani Anna Gajęcka.

W 22. Szkolnym Konkursie Chemicznym 1-sze miejsce zajęła Bogna Błachowska z klasy II B, 2-gie miejsce - Jakub Mastalerz z klasy II B, 3-cie miejsce Wiktoria Lisiecka z klasy I B. Nagrody wręczyły pani Krystyna Baryczka i pani Monika Telenga.

Nagrodę za zajęcie I miejsca w Szkolnym konkursie z języka angielskiego oraz tytuł „English master 2018” otrzymał Damian Mucha z kl. IIA. Nagrody wręczyły pani Diana SchmeiBer i pani Lidia Jędrzejczak.
Nagrodę za zajęcie I miejsca w Szkolnym konkursie z języka niemieckiego dla klas pierwszych otrzymała Natalia Malatyńska z kl. IB, nagrodę wręczył pan Jacek Hałaczkiewicz.

Następnie do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego , Gości i wszystkich Koleżanek i Kolegów zwróciła się przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Maria Szymczyk z kl.II C, która podziękowała dyrekcji szkoły za wyrozumiałość, cierpliwość i wszelką udzieloną uczniom pomoc. Słowa podziękowania skierowała też do nauczycieli i wychowawców, podkreśliła, że codziennie kształtują oni serca i umysły młodzieży, troszcząc się o jej przyszłość. Na ręce dyrekcji przekazane zostały symboliczne znaki wdzięczności – piękne bukiety.

Na zakończenie wszyscy obejrzeli pełne humoru scenki z życia „nauczycieli i uczniów na wakacjach” oraz wysłuchali piosenek w wykonaniu uczniów klas I A i IB, którzy przygotowali występ pod kierunkiem wychowawczyń: pani Katarzyny Cichowlas i pani Moniki Lewery.

zakonczenieroku12

W wakacyjnych nastrojach uczniowie udali się do klas na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim Uczniom i Nauczycielom życzymy udanych wakacji i bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

Zmieniony (poniedziałek, 02 lipca 2018 14:03)

 

Spotkanie wolontariuszy z działaczką społeczną z Pajęczna - panią Olgą Szczypiór

Wielu uczniów naszej szkoły działa w szkolnym wolontariacie. Są zaangażowani w działania SK Caritas, organizację finału WOŚP, akcje honorowego krwiodawstwa. Kilkunastu z nich należy do powołanej w tym roku szkolnym Szkolnej Rady Wolontariatu.

Do zadań Szkolnej Rady Wolontariatu należy:

  • propagowanie idei wolontariatu,
  • diagnozowanie potrzeb w zakresie wolontariatu w otoczeniu szkoły i w szkole, a także potrzeb wynikających z problemów współczesnego świata,
  • pomoc w komunikacji i współpracy wolontariuszy różnych grup,
  • zdobywanie wiedzy na temat różnych form i metod działalności charytatywnej w regionie, w kraju i na świecie;
  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych niezbędnych do prowadzenia działań wolontariackich;
  • organizowanie pomocy koleżeńskiej , w tym dla uczniów niepełnosprawnych;
  • promocja działań charytatywnych na terenie szkoły poprzez ulotki, plakaty, informacje na stronie szkoły.

Aby poznać różne metody działalności charytatywnej młodzież rozpoczęła cykl spotkań z osobami, które charytatywnie lub zawodowo zajmują się pomocą potrzebującym, działają w stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach. Dla młodzieży takie spotkania mogą być drogowskazem do własnego rozwoju i pokazywać możliwości zawodowe w dorosłym życiu.

Pierwsze spotkanie odbyło się 11 czerwca 2018r. Gościliśmy w szkole panią Olgę Szczypiór – działaczkę społeczną, która od kilku lat organizuje festyny charytatywne na rzecz potrzebujących, zwłaszcza chorych lub niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Prowadzi w ten sposób zbiorki pieniędzy na rehabilitację, zakup wózka inwalidzkiego, dofinansowanie pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Pani Olga w swoich działaniach kieruje się ludzkimi odruchami serca, lecz efektywna pomoc wymaga też mnóstwa czasu, pracy, odporności psychicznej i fizycznej, umiejętności menadżerskich, skrupulatności i dokładności. „Wszystkie zebrane pieniądze trzeba dokładnie rozliczyć. Każda złotówka musi trafić na konto właściwej fundacji. Obowiązują mnie terminy i przepisy księgowo-prawne” Mimo uczciwości i zaangażowania, można zostać „zhejtowanym” . Pani Olga opowiadała i o tej stronie swej działalności – po jednej z dużych akcji anonimowi użytkownicy Internetu zarzucali jej interesowność. „Takie słowa bardzo bolą. Myślałam nawet żeby zrezygnować z pracy charytatywnej. Jednak okazało się, ze jestem potrzebna i pomyślałam, że ważniejsze jest dobro, które robię niż słowa hejterów” .

Działalność pani Olgi została zauważona i doceniona przez mieszkańców miasta i powiatu. Pani Olga otrzymała za swoją pracę tytuł Człowiek Roku Województwa Łódzkiego 2017 w powiecie pajęczańskim za działalność społeczną i charytatywną.

Spotkanie zorganizowali i czuwali nad jego przebiegiem nauczyciele – opiekunowie szkolnego wolontariatu: pani Agnieszka Kowalczyk, pan Sebastian Barczak i wicedyrektor Bożena Szczerkowska.

wolontariat1

wollontariat2

Zmieniony (poniedziałek, 02 lipca 2018 08:53)

 

Szkolny Konkurs Matematyczny

8 czerwca 2018r. odbył się XV Szkolny Konkurs Matematyczny. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas pierwszych i drugich. Laureatami konkursu zostali:

w kategorii „KLASA PIERWSZA” – Paweł Barczyk z klasy I a

w kategorii „KLASA DRUGA” – Patrycja Sobantka z klasy II a.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu pasji matematycznych. 

 

A. Gajęcka, A. Ochocka, B. Sikora

 

Zmieniony (wtorek, 19 czerwca 2018 20:31)

 

Matematyczne sukcesy naszych uczniów..

6 czerwca 2018r. nasi uczniowie z klasy I A, I B i II A brali udział w III Międzypowiatowym Turnieju Matematycznym, którego gospodarzem w tym roku było I LO im. T. Kościuszki w Łasku pod patronatem Starosty Powiatu Łaskiego. Do konkursu zgłosiło się 76 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z : Wielunia, Łasku, Kleszczowa, Pajęczna, Radomska. Jak co roku za oprawę merytoryczną potyczek odpowiedzialna była prezes Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień Matematycznych „Asymptota” – pani Czesława Knul. Turniej odbywał się na 3 poziomach zaawansowania. Uczennica klasy IB – Karolina Kraska zajęła III miejsce na poziomie I, natomiast na poziomie III dwie uczennice z klasy II A zdobyły miejsca na podium: Marta Klimczak - I miejsce i Patrycja Sobantka – III miejsce. To naprawdę duży sukces naszej młodzieży. Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom.

Przy tej okazji należy przypomnieć, że Międzypowiatowy Turniej Matematyczny to konkurs powołany do istnienia w 2016 roku z inicjatywy nauczycielek naszej szkoły – p. Anny Gajęckiej i p. Moniki Telengi we współpracy ze wspomnianą już panią Czesławą Knul. I edycja Międzypowiatowego Turnieju Matematycznego odbyła się w 2016r. w naszej szkole, a patronat objęło wówczas Starostwo Powiatu Pajęczańskiego. Z założenia gospodarzami konkursu są co roku inne szkoły, a za rok pojedziemy prawdopodobnie do Wielunia.

turniejmatematyczny1

turniejmatematyczny2

 
Więcej artykułów…