Spotkanie z cyklu "Link do przyszłości"

W dniu 23.02.2015r. odbyło się spotkanie z młodym profesjonalistą p. Michałem Woźniak " Rysiek" organizowane w ramach projektu " Link do przyszłości" , którego celem jest wspieranie młodych osób w planowaniu przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jak wygląda jego dzień pracy, wspólnie rozmawiano o nowych zawodach i zastanawiano się, które z nich są najbardziej przyszłościowe. Całość miała charakter warsztatowy - były quizy, pytania i wspólne ćwiczenia.E. Mistygacz

mp1

mp2

mp3

 

Finał XIV Powiatowego Konkursu Literackiego "O laur Bielskiego"

W czwartek 19 lutego w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Literackiego im. Marcina Bielskiego. Zmagania „O laur Bielskiego” organizowane były już po raz 14, pomysłodawczynią i koordynatorką konkursu jest Bożena Szczerkowska, wicedyrektor ZS w Pajęcznie.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście : Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie pani Agnieszka Czajkowska oraz Prodziekan tegoż Wydziału pan Przemysław Sznurkowski oraz starosta Powiatu Pajęczańskiego Jan Ryś i Naczelnik Wydziału Edukacji Maria Straus. Gościliśmy dyrektorów gimnazjum w Pajęcznie p. Danutę Skoczylas i p. Grażynę Trzeciak oraz Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy p. Jolantę Kozłowską.

W tegorocznej edycji konkursu zaproponowano uczestnikom dwa tematy:

1. Duchy, upiory… kosmici… Czy fantastyka jest do czegoś w życiu potrzebna?
2. Nil desperandum (Nie rozpaczaj) Jak sobie radzić ze smutkiem?
Organizatorzy podkreślili, ze temat pracy powinien być inspiracją, a każdy uczestnik może nadać swej pracy tytuł, który będzie korespondował z tematem. Przed komisją konkursową w składzie: Bożena Szczerkowska – przewodnicząca, Anita Skorupska-Bernaś, Monika Lewandowska, Andrzej Kuchciak (ZS Pajęczno), Ewelina Klimczak – Solecka (Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie), Wojciech Beśka ( MGOK w Pajęcznie), Maria Straus (Starostwo Powiatowe w Pajęcznie) pojawiło się trudne zadanie wyłonienia laureatów. Prace zostały wnikliwie przeczytane i po kilku roboczych spotkaniach, wielu dyskusjach, komisja podjęła decyzję.

W kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych:

Dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęły:

Alicja Szymczykowska , uczennica Publicznego Gimnazjum im.JP II w Nowej Brzeźnicy, autorka opowiadania „Wonderland” -za ciekawą i trzymającą w napięciu akcję opowiadania i umiejętność twórczego wykorzystania konwencji horroru.

Katarzyna Klimczyk uczennica Publicznego Gimnazjum im.JP II w Nowej Brzeźnicy, autorka prozy poetyckiej pt. „Nil desperandum” – za udaną próbę opisania przy pomocy prozy poetyckiej procesu emocjonalnego dojrzewania młodego człowieka i jego walki z uczuciem smutku.

II miejsce zajęła Julia Surmińska, uczennica Publicznego Gimnazjum im.JP II w Nowej Brzeźnicy, autorka opowiadania „Piąte nie zabijaj” – za oryginalny pomysł połączenia literatury grozy z opowieścią o wojnie w opowiadaniu

III miejsce zajęła Martyna Zielińska uczennica Publicznego Gimnazjum im.JP II w Nowej Brzeźnicy, autorka opowiadania „Fantazja miarą władzy” -za niekonwencjonalne wykorzystanie motywów baśniowych w opowiadaniu .

Wyróżniona została Julia Ławniczek uczennica Publicznego Gimnazjum w Kiełczygłowie, autorka wiersza „By żyć bez smutku” – Za udaną poetycką próbę zmierzenia się z tematem walki ze smutkiem w życiu człowieka .

W kategorii młodzież szkół ponadgimnazjalnych :

I miejsce zajęła Aneta Maciejewska, uczennica klasy IB ZS w Pajęcznie, autorka opowiadania „Jeszcze się spotkamy”- za pokazanie w prosty i przekonywujący sposób roli przyjaźni i literatury w pokonywaniu życiowych barier i problemów.

II miejsce zajęła Monika Klimczak, uczennica klasy IB ZS w Pajęcznie, autorka eseju „Mój ulubiony gatunek literacki” – za próbę opisania przy pomocy trudnej formy eseju roli literatury fantastycznej w życiu młodego człowieka.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz archiwalne fotografie Pajęczna od MGOKiS w Pajęcznie. Po części oficjalnej uczestnicy konkursu zostali zaproszeni wraz ze swymi nauczycielami i dyrektorami szkół na poczęstunek podczas którego mogli porozmawiać o literaturze, opowiadaniach, wierszach i życiu.

bielski1

bielski2

bielski3

bielski4

Zdjęcia dzięki uprzejmości twojepajeczno.pl

 

Podpisanie umowy patronackiej

W czwartek 19 lutego w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół miało miejsce podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Wydziałem Filologiczno-Historycznym Akademii Jana Długosza w Częstochowie, a zespołem szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie. Dokument wspólnie podpisali dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska, dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie Iwona Stefanek oraz starosta pajęczański Jan Ryś.

Zacieśnianie stosunków pomiędzy placówkami jest kolejnym krokiem mającym na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej naszej szkoły.

umowa1

umowa2

umowa3

umowa4

Zdjęcia dzięki uprzejmości twojepajeczno.pl

 

DZIEŃ Z MATEMATYKĄ

„Matematyka jest alfabetem,
za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.”

  Galileusz

Matematyka jest wszędzie – w świecie przyrody, w architekturze, w dziełach sztuki,
w przedmiotach codziennego użytku, a nawet w muzyce.

Wszystkich uczniów, którzy chcą spojrzeć na matematykę oczyma wyobraźni, potrafią uwiecznić swoje pomysły na fotografii, rysunku czy w wierszu zapraszamy do udziału
w konkursach.

1. Konkurs fotograficzny pt. „Cyfrowa Matematyka”

    Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia obiektu matematycznego lub zagadnienia  
    matematycznego i dołączeniu krótkiego opisu sfotografowanego „zjawiska”.

2. Konkurs plastyczny pt. „Liczba π godna podziwu”

    Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej (obrazu, rysunku) o liczbie π.

    Dozwolone są wszystkie środki artystyczne.

3. Konkurs na fraszkę o liczbie π

    Konkurs polega na napisaniu fraszki o liczbie π lub z liczbą .

4. Konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą liczby π

    Konkurs polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej liczby π.

5. Konkurs „Krzyżówka matematyczna”

    Konkurs odbędzie się 13.03.2015 i będzie polegał na rozwiązywaniu w grupach
    krzyżówki matematycznej. Do udziału w konkursie zapraszamy 2-3 – osobowe
    zespoły, po jednym zespole z każdej klasy.

Prace konkursowe należy składać do dnia 9 marca 2015r.

Zgłoszenia zespołów do konkursu „Krzyżówka matematyczna” oraz prace konkursowe należy składać u pani A. Ochockiej (sala 14) lub u pani B. Sikory (sala 13).

Zmieniony (środa, 18 lutego 2015 20:41)

 

Studniówka 2015!

 

stodniowka15a

Zmieniony (wtorek, 24 lutego 2015 11:01)

Więcej…

 
Więcej artykułów…