KONKURS FOTOGRAFICZNY

Wszystkich zainteresowanych uczniów szkoły zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym:

"Moja Mała Ojczyzna-100 lat Odzyskania Niepodległości"

Celem konkursu jest poszanowanie tradycji, kultury i wartości historycznych oraz popularyzacja fotografii jako sztuki.

Każdy uczestnik może nadesłać od 4 do 6 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.

Do konkursu dopuszcza się wyłącznie prace autorskie, nie publikowane nigdzie indziej i nie biorące udziału w żadnym innym konkursie.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace: z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej; powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, od 4 do 6 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.

Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

Fotografie należy dostarczać osobiście do Pana Bednarka Jacka, Pani Haładaj Beaty lub Pani Hałaczkiewicz Małgorzaty nauczycieli Zespołu Szkół.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach 20/30, a także oryginały zdjęć na płycie CD.

Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł pracy miejsce gdzie było wykonane zdjęcie. (drukowanymi literami).

Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby,uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii zawierającego wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku.

Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisane oświadczenie wraz z klauzulą będącą Załącznikiem nr 1 do Konkursu. W przypadku osoby niepełnoletniej klauzulę podpisują również rodzice/prawni opiekunowie ucznia, wyrażając tym samym zgodę na udział dziecka w Konkursie.

Termin doręczenia prac mija dnia 15 listopada 2018 roku, godz. 14.00 .

Regulamin Konkursu i Załącznik nr 1 znajdują się u w/w nauczycieli.

Zapraszamy

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 27.09.2018r

.

slubowanie1

slubowanie2

slubowanie3

slubowanie4

wkrótce więcej zdjęć.

 

Narodowe Czytanie 2018

.

narodoweczytanie1

Zmieniony (niedziela, 30 września 2018 16:16)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy w naszej szkole minutą ciszy. W ten sposób uczciliśmy pamięć ucznia naszej szkoły, który podczas wakacji zginął w wypadku drogowym.

Następnie Dyrektor szkoły pani Sylwia Nowak-Miedzińska przypomniała, że obecny rok, to Rok Niepodległości, w związku z czym czeka nas wiele wydarzeń artystycznych i patriotycznych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Szkolne hasło na ten rok brzmi: „Sto lat radości z niepodległości”.

Naukę w szkole rozpoczęli uczniowie czterech klas Liceum Ogólnokształcącego, dwu klas Branżowej Szkoły I stopnia oraz słuchacze semestru III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców klas i ciepło powitała uczniów w naszej szkole.

Część artystyczną związaną z rocznicą wybuchu II wojny światowej, obchodami Roku Niepodległości i rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali uczniowie klasy II C pod kierunkiem wychowawczyni pani profesor Grażyny Szczeszek.

rozpoczeieroku1

Zmieniony (piątek, 05 października 2018 08:56)

 

Kiermasz książek

W dniach 5 – 11 września 2018r. odbędzie się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników. Książki zbierać będziemy w środę 5 września oraz w czwartek 6 września (od 1 do 5 lekcji).

Sprzedaż książek odbędzie się w piątek 7 września oraz w poniedziałek 10 września i wtorek 11 września.

Bardzo prosimy aby każda książka przeznaczona do sprzedaży była następująco podpisana: imię, nazwisko i klasa osoby sprzedającej, cena. Należy również dołączyć podpisaną listę wszystkich sprzedawanych podręczników wraz z ich cenami i numerem telefonu.

Osoby kupujące prosimy o upewnienie się, jakie podręczniki powinni nabyć.

Kiermasz odbędzie się w HADESIE (sala 21).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

                                                                               Samorząd Szkolny

 
Więcej artykułów…