Wyróżnienie dla Emilii Tasarz na Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Kleszczowie

Emilia Tasarz, uczennica klasy III D, wielokrotnie udowodniła, że śpiewa doskonale! I tak też śpiewająco zaprezentowała się 9 lutego 2016 r. na Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w ZS w Kleszczowie. Uczestnicy konkursu prezentowali „Hity Dekady” w języku angielskim i niemieckim. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów bełchatowskiego, radomszczańskiego i pajęczańskiego. Konkurencja była zatem ogromna! Ponad 50 wykonawców prezentowało swoje walory głosowe. Emilia otrzymała wyróżnienie za wykonanie piosenki Christiny Aguillery „Bound to you”. Emilia zaprezentowała się z jak najlepszej strony, wyróżniając się poprawnością językową, muzykalnością oraz wspaniałym głosem. Opiekę merytoryczną nad naszą uzdolnioną uczennicą sprawuje pani Diana Iskra. Serdecznie gratulujemy Emilii i życzymy kolejnych sukcesów – zarówno wokalnych, jak i maturalnych!

konkursemilia1

konkursemilia2

Zmieniony (piątek, 12 lutego 2016 09:32)

 

DZIEŃ Z MATEMATYKĄ - Dzień Liczby Pi

„Matematyka jest alfabetem,
za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.”

Galileusz

Matematyka jest wszędzie – w świecie przyrody, w architekturze, w dziełach sztuki,
w przedmiotach codziennego użytku, a nawet w muzyce.

Wszystkich uczniów, którzy chcą spojrzeć na matematykę oczyma wyobraźni, potrafią uwiecznić swoje pomysły na fotografii, rysunku czy w wierszu zapraszamy do udziału
w konkursach.

1. Konkurs fotograficzny pt. „Cyfrowa Matematyka”

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia obiektu matematycznego lub zagadnienia
matematycznego i dołączeniu krótkiego opisu sfotografowanego „zjawiska”.

2. Konkurs plastyczny pt. „Liczba π godna podziwu”

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej (obrazu, rysunku) o liczbie π.

Dozwolone są wszystkie środki artystyczne.

3. Konkurs na limeryk o liczbie π

Konkurs polega na napisaniu limeryku o liczbie π lub z liczbą .

Przypominamy, że limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny utwór poetycki napisany w sposób następujący:

- spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze oraz ostatni rymują się i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych.

- wersy trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy w układzie aabba) i również mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, jednak
liczba ta jest mniejsza (zwykle o jeden) niż w przypadku pozostałych wersów.

- układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi specyficzny rytm (inny dla dłuższych i dla krótszych
linijek).
Powinno to być zauważalne przy recytacji.  

; - na końcu pierwszego wersu zwykle występuje nazwa własna, najczęściej geograficzna.

Prace konkursowe należy składać do dnia 5 marca 2016r.

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi przez każdego z uczestników kartami zgłoszenia
(w formie papierowej)
należy przesłać na adres:Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza,
ul. Sienkiewicza 5, 98–330 Pajęczno, z dopiskiem „Konkurs” lub
składać u pani A. Ochockiej (sala 14) lub u pani B. Sikory (sala 15).

Zmieniony (wtorek, 26 stycznia 2016 19:34)

 

Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu – spotkanie z Alonem Goldmanem

27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz,obchodzony jest Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. My uczciliśmy ten dzień przywołaniem pamięci o losach żydowskich rodzin Czarnylas, Goldman, Weiss. To nazwiska mieszkańców Pajęczna – jednych spośród 2 tys. osób pochodzenia żydowskiego, które zamieszkiwały przed wojną Pajęczno i okolice.

Opowieść o Sarze Czarnylas, jej rodzicach i dziadkach , o Jerzym Goldmanie, mężu Sary poznaliśmy z bezpośredniej relacji ich syna – Alona Goldmana, który już po raz kolejny odwiedził naszą szkołę. Alon czuje się blisko związany z Polin (Polską) mimo że urodził się w Izraelu. Opowiadał uczniom o losach jego wielkiej, licznej rodziny, z której wojnę przeżyło zaledwie kilka osób. Jeden z uczniów spytał go, czy czuje nienawiść? Alon odpowiedział, że nie czuje nienawiści, ale wie, że trzeba pamiętać o tym co się stało, żeby nie zapomnieć o milionach ofiar. Ale życie toczy się dalej i szkoda go na tak niszczące uczucia jak nienawiść.

Uczniowie usłyszeli o pajęczańskim getcie (dziś to teren między ulicami: Kilińskiego, Częstochowska, Kopernika, Świerczewskiego), w którym izolowano około 1000 Żydów z Pajęczna i okolicznych miejscowości takich jak Działoszyn, Biała, Rząśnia, Patrzyków i innych. Stąd wywożono ich do obozów zagłady najczęściej w Chełmie i Treblince. Za opuszczenie getta groziła kara śmierci, mimo to ludzie wychodzili w poszukiwaniu żywności. Niektórzy przypłacili to życiem. W latach 1941-1943 przez pajęczańskie getto przeszło około 3000 tysięcy Żydów. Nie ma dokładnych danych co do liczby osób, które zginęły w getcie. Być może było to kilkadziesiąt osób. Prawdziwą katastrofą dla ludności żydowskiej była likwidacja getta, stąd ich droga prowadziła do obozów zagłady. Tylko kilku z pajęczańskich Żydów zdołało przetrwać do końca wojny żyjąc w obozach zagłady lub w ukryciu…

Alon Goldman pokazywał fotografie z miejsc zagłady, podkreślał jak ważna jest pamięć o tych, którzy zginęli. Aby tę pamięć zachować, on wraz z innymi ocalonymi i ich potomkami, tworzy w Częstochowie Muzeum Żydów Częstochowskich, miejsce nowoczesne i multimedialne. Zapewne i uczniowie naszej szkoły kiedyś je odwiedzą . Być może w przyszłości stanie się to inspiracją do stworzenia miejsca pamięci o pajęczańskich Żydach. Gościem na spotkaniu był pan Jan Charciarek prezes Stowarzyszenia Gruntów Tabelowych, które wspiera działania dążące do upamiętnienia pajęczańskich Żydów – ofiar Zagłady.

Młodzież uczestniczy z wielkim zaangażowaniem w projektach przywracających pamięć o polsko-żydowskiej historii naszego miasteczka („Zachować Pamięć”, „Szkoła Dialogu”). Projekty te koordynują nauczyciele historii: p.Ewa Mostowska p.A.Klimczak, p.K.Pach oraz wicedyrektor Bożena Szczerkowska. Spotkanie z Alonem Goldmanem wywołało żywe reakcje młodych ludzi. Wielu z nich czuło potrzebę pogłębienia tematu podczas lekcji historii i języka polskiego. Tematyka związana z Holocaustem jest trudna, bolesna, ale i niezwykle ważna, bo dotyka spraw uniwersalnych, a nasz stosunek do niej może być miarą naszego człowieczeństwa.

sp0

Zmieniony (poniedziałek, 08 lutego 2016 08:44)

Więcej…

 

Spotkanie z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 27.01.2016 w naszej szkole przebywał inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z Sieradza. Spotkanie dla klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej zorganizowała p. Ewa Bylica. Tematyką spotkania było przybliżenie młodzieży problematyki związanej z nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy zadawali pytania i wyrazili chęć ponownego spotkania z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy.

inspektorpip1

Zmieniony (poniedziałek, 08 lutego 2016 08:44)

Więcej…

 

STUDNIÓWKA 2016

studniowka1

Zmieniony (piątek, 12 lutego 2016 09:32)

Więcej…

 
Więcej artykułów…