LX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W dniu 26 stycznia 2019 r. uczeń naszej szkoły – Dawid Syguła z klasy III D, wziął udział w etapie okręgowym LX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tegoroczna olimpiada odbywała się pod hasłem Polska i jej sąsiedzi. Polityka–Gospodarka–Społeczeństwo–Kultura. Etap okręgowy odbył się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W zmaganiach na szczeblu okręgowym udział wzięło 57 uczestników z 27 łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo trudny test, z którym przyszło się zmierzyć naszemu uczniowi, składał się z zadań sprawdzających wiedzę z zakresu procesów i zjawisk społeczno-politycznych współczesnego świata. Sprawdzał on także umiejętności przyswajania treści wykraczających poza podstawę programową wiedzy o społeczeństwie, oraz zdolności do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości. Wysoki poziom wiedzy ucznia pozwolił mu osiągnąć bardzo dobry wynik wśród pozostałych uczestników olimpiady. Przypomnijmy, że w etapie szkolnym wzięło udział 362 uczniów z ponad 40 szkół województwa łódzkiego.

Opiekunami ucznia byli Pan Adam Klimczak i Pani Ewa Mostowska.

olompiadawos2

olompiadawos1