Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - Spotkanie z Dyrektorem Szkolnych Kół Caritas

dzienwolontariusza

To już pewna tradycja naszej szkoły, że w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza odwiedza nas dyrektor Szkolnych Kół Caritas i z-ca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Paweł Dzierzkowski.

Ten dzień jest szczególnie ważny dla wolontariuszy z klas pierwszych, którzy tego dnia, przez przyjęcie legitymacji, formalnie wstępują w szeregi SKC ZS Pajęczno.

W spotkaniu uczestniczyła p. dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska oraz opiekunowie SKC: p. Agnieszka Kowalczyk, p. Beata Konieczna, s. Urszula Porwit. Pani dyrektor wyraziła wdzięczność za objęcie Programem „Skrzydła” dwojga naszych niepełnosprawnych uczniów.

Ks. Paweł za pomocą prezentacji multimedialnej przeprowadził nas przez główne założenia idei Caritas oraz przedstawił przeróżne warianty działalności dobroczynnej. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upominek nawiązujący do niecodziennego spotkania.

W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim wolontariuszom z naszej szkoły. Niech słowa św. Matki Teresy z Kalkuty będą dla nas wszystkich wzorem w czynieniu dobra:

" Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni
Kochaj ich, mimo wszystko
Jeśli czynisz dobro, to ludzie oskarżą cię o egoistyczne motywy
Czyń dobro, mimo wszystko
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych
przyjaciół i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko
Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,
Czyń dobro, mimo wszystko
Szlachetność i szczerość czynią cię podatnym na zranienie
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko
To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy
Buduj, mimo wszystko
Ludzie naprawdę potrzebują twojej pomocy,
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz
Pomagaj, mimo wszystko
Dasz światu to, co masz najlepszego, a otrzymasz cios w zęby
Dawaj światu najlepsze, co masz
Mimo wszystko"

spotkaniecaritas1

spotkaniecaritas2

spotkaniecaritas3

spotkaniecaritas4

Więcej zdjęć w galerii. Fotografowała Monika Kowalczyk.

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - Debata

dzienwolontariusza

Zokazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia 2018 roku w naszej szkole przeprowadzona została debata na temat: Czy warto być wolontariuszem? Uczestniczyli w niej uczniowie , którzy angażują się w różne formy wolontariatu, pracują w Szkolnym Kole Caritas, uczestniczą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz w innych działaniach wolontariackich.

Uczestnicy:

 1. Nina Wieczorek
 2. Karolina Szczęsna
 3. Kinga Misiak
 4. Aleksander Wiskulski
 5. Aleksandra Wawrzyniak
 6. Natalia Krakowska
 7. Amelia Bernaś
 8. Mikołaj Mikłaszewski
 9. Jakub Sagan
 10. Patrycja Sagan
 11. Wiktoria Klimczak
 12. Wiktor Jaworski
 13. Julia Szmajdzińska
 14. Julia Dusza
 15. Julia Bylica
 16. Kinga Rogaczewska
 17. Monika Kowalczyk
 18. Marianna Wypych

Debatę prowadzili: Bożena Szczerkowska ( od lat pracuje w sztabie powiatowym WOŚP, krwiodawca) , Agnieszka Kowalczyk (kieruje Szkolnym Kołem Caritas), Andrzej Kuchciak ( nauczyciel m.in. etyki i filozofii), Sebastian Barczak (szef sztabu WOŚP). Gościliśmy także panią Małgorzatę Sowińską, działaczkę społeczna z Dylowa Rządowego. Debacie przysłuchiwała się pani dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska.

Celem debaty było podzielenie się refleksjami na temat wolontariatu, wymiana doświadczeń, lepsze poznanie się wolontariuszy.

Pierwszy moduł tematyczny stawiał wolontariuszy przed pytaniem:

Po co wolontariat, skoro są instytucje państwowe i samorządowe( domy dziecka, opieka społeczna, szpitale, wychowawcy, świetlice, …. ) , które w swoich zadaniach mają wpisane niesienie pomocy ? Czy zatem wolontariusze są potrzebni? Młodzież uznała, że wiele jeszcze brakuje do doskonałości w systemie opieki , poza tym pieniądze nie wszystko załatwiają – potrzebne jest serce, czas i wrażliwość na drugiego człowieka, a z tym w instytucjach bywa krucho…

Kolejne pytania brzmiały: Jaki wolontariat jest dziś potrzebny? Co my robimy jako wolontariusze? Młodzi wolontariusze wymieniali konkretnie działania, podawali przykłady własnej aktywności wolontariackiej, np . wieloletni udział w zbiórkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, szycie maskotek dla niepełnosprawnych dzieci, udział w zbiórkach żywności Caritasu, honorowe krwiodawstwo, praca podczas szkolnego kiermaszu bożonarodzeniowego. Niektórzy uczestniczą w działaniach wolontariackich poza szkołą, np. angażują się w systematyczną pomoc podopiecznym domu Betel w Działoszynie. Większość przyznała, że uczestniczą w wolontariacie już od lat, zaczynali bardzo wcześnie – w szkole podstawowej i pewnie w dorosłym życiu też będą pomagać.

Jakie są przyczyny takiej postawy? Jaka jest motywacja młodych ludzi do pomagania i pracy wolontariackiej? To pytanie skłaniało do autorefleksji i młodzież szczerze podzieliła się swoimi odczuciami. Najważniejszą motywacja jest dobro i uśmiech drugiego człowieka. Wszyscy powiedzieli, ze radość drugiej osoby jest najważniejsza, jednak i własna satysfakcja, bo dzięki pomaganiu mają poczucie stawania się lepszym człowiekiem . Ważne jest uczucie „radości w sercu” i dzielenie się dobrem, które mają. Pomaganie ma moc bo rośnie poczucie siły sprawczej. Wolontariusz czuje, że zmienia świat na lepsze, a czyniąc to we wspólnocie, ma poczucie bliskości i współpracy z innymi ludźmi. Dzięki temu przełamuje swoją samotność i podnosi poczucie własnej wartości. Pomaganie pomaga pokonać swój egocentryzm, uczy otwartości i jest sposobem na pożyteczne spędzenie czasu. Jeden z wolontariuszy uznał, ze traktuje pomaganie po prostu jako obowiązek, bo „TAK TRZEBA” - jest to nakaz moralny obowiązujący człowieka.

Debata była ciekawym sposobem wymiany myśli i doświadczeń, a wypowiedziane słowa świadczyły na pewno o jednym: TAK! WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM.

debata1

debata2

debata3

debata4

Więcej zdjęć w galerii. Fotografował Maks Dalecki.

Zmieniony (środa, 05 grudnia 2018 20:50)

 

Dzień Patrona Szkoły

W dniu 4 grudnia 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły. Henryk Sienkiewicz jest patronem naszej szkoły od 1963 roku, natomiast Dzień Patrona stał się szkolną tradycją i jest corocznie świętowany od 1991 roku. To bardzo ważny dzień w życiu szkoły: pomaga tworzyć szkolną wspólnotę, daje każdemu uczniowi szansę na zaprezentowanie swych talentów, promuje postawy bezinteresowności i aktywności nagradzane nominacjami do Nagrody Top Friend.

Ważne szkolne święto to świetna okazja do pochwalenia się zdolną młodzieżą przed zaproszonymi gośćmi, a gościliśmy tego dnia: wicestarostę Powiatu Pajęczańskiego pana Pawła Sikorę, kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie panią Bożenę Hałaczkiewicz, dyrektora Pływalni Powiatowej pana Pawła Wolskiego, a także pana Sebastiana Barczaka – członka Zarządu Powiatu.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły pani Sylwia Nowak-Miedzińska, która podkreśliła znaczenie Dnia Patrona dla tworzenia szkolnej tradycji i więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Pani dyrektor wraz z panem wicestarostą wręczyli listy gratulacyjne stypendystkom Prezesa Rady Ministrów: Wiktorii Klimczak z klasy IV H i Patrycji Sobantce z klasy IIIA.

dzienpatrona1

Następnie pan Paweł Sikora, rozpoczynający swoją pracę jako wicestarostą, zwrócił się do zebranych uczniów i nauczycieli podkreślając, że bardzo ceni pracę naszej szkoły i rozwijanie talentów młodzieży. Zadeklarował, iż będzie dbał o szkołę i działał, aby wspomagać najzdolniejszych uczniów uczniów poprzez ustanowienie stypendium lub nagrody za osiągnięcia naukowe.

Następnie pani dyrektor wręczyła nominacje do Nagrody Top Friend – przyznawanej corocznie od 1993 roku jednemu uczniowi prezentującemu najwyższe wartości: prawość i dzielność, opiekuńczość, inicjatywę i dojrzałość. Nominacje do Nagrody otrzymali:

 1. Wiktoria Klimczak z kl.IV H
 2. Dawid Syguła z kl.IIID
 3. Maria Szymczyk z kl.IIIC
 4. Kamila Hałaczkiewicz z kl.II C
 5. Paweł Sienkiewicz z kl.II D
 6. Paweł Barczyk z kl.II A

dzienpatrona2

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!

Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne młodzieży. Wszyscy uczniowie, którzy chcieli zaprezentować swoje talenty wokalne, muzyczne, aktorskie, plastyczne czy literackie mogli wziąć udział w Przeglądzie Twórczości Młodych, czyli „szkolnym festiwalu sztuk rozmaitych”. Jako pierwsza wystąpiła Alicja Mielczarek (II B) z piosenką „Twist”, następnie Wiktor Kuliński (III A) wykonał na gitarze „Glasgow Kiss” John Petrucciego, a Karolina Szczęsna (III C) wykonała liryczną piosenkę „Kasztany” . Przepiękne wykonanie utworów Fryderyka Chopina zaprezentował Bartosz Sienkiewicz ( I A) , natomiast Filip Złośnik ( II D) oczarował widzów pełną ekspresji aktorską recytacją utworu Juliana Tuwima „Dwa wiatry”. Kamil Gałecki (III D) zaprezentował bardzo trudny a świetnie wykonany taniec breakdance . Jako kolejna wystąpiła Inga Kucharska (III D), która zaśpiewała piosenkę „I will always love you” W. Huston i jak zwykle wzruszyła słuchaczy. Jako ostatni wystąpił zespół muzyczny , do którego należą: Paweł Sienkiewicz IId, Bartosz Sienkiewicz Ia, Szymon Wożniak IIIc, Maria Szymczyk IIIc, Mateusz Kowalik IIb. Zaprezentował mini koncert wykonując tak znane przeboje polskiego rocka, jak: „Wehikuł czasu”, „Tańcz głupia tańcz”. Przegląd Twórczości Młodych prowadzili : Aleksander Wiskulski (II D) i Maria Szymczyk (IIIC) , natomiast podczas części oficjalnej uroczystości w rolę konferansjerów weszli: Szymon Gliga (ID) i Wiktoria Ciemcioch (I D).

W szkole zaprezentowano także prace plastyczne uczniów: Amelii Bernaś (I A), Huberta Derka (I A), Nadii Koperskiej ( I A), Natalii Opołczyńskiej ( I A) oraz Pawła Barczyka ( II A).

Wszyscy uczestnicy przeglądu twórczości otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Z okazji Dnia Patrona ogłoszono konkurs na ciekawe zaprezentowanie „mody inspirowanej twórczością Henryka Sienkiewicza”. Trzy klasy – I A, I B, II D , które w oryginalny, twórczy lub zabawny sposób wykonały to zadanie, zostały nagrodzone dofinansowaniem do wycieczki klasowej w wysokości 200 zł. ufundowanym przez Radę Rodziców.

dzienpatrona3

 

Tegoroczny Dzień Patrona przygotowywały wraz z uczniami: pani Iwona Gołębiowska ( część artystyczna) oraz pani Izabela Kosowska (część oficjalna).

dzienpatrona4

dzienpatrona5

dzienpatrona6

dzienpatrona7

Więcej zdjęć w galerii. Fotografował Maks Dalecki.

 

Zmieniony (środa, 05 grudnia 2018 15:50)

 

Już 7 grudnia rusza XV Zbiórka Żywności Caritas TAK, POMAGAM

tak pomagam2018

Boże Narodzenie, to szczególny czas, kiedy każdemu potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami.

W dniach 7 i 8 grudnia 2018 roku (piątek, sobota) w godzinach 10:00 – 20:00 w piątek oraz w sobotę od godziny 8:00 – 18:00, Caritas Polska organizuje w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce, XV zbiórkę żywności pod hasłem: „Tak, POMAGAM!”.

Taka zbiórka odbędzie się również na terenie pajęczańskich sklepów Intermarche, Biedronka, Lewiatan, Polomarket. Akcję przeprowadzą wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół w Pajęcznie.

Podczas tegorocznej zbiórki młodzi wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz środki chemiczne. Zebrane produkty zasilą placówki charytatywne naszej archidiecezji oraz trafią do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie do osób starszych i samotnych - „Paczka dla Seniora”. Osoby potrzebujące takiego wsparcia należy zgłosić do ks. Szymona Gołuchowskiego, proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego.

Z góry wszystkim wolontariuszom, darczyńcom oraz kierownictwu i obsłudze sklepów bardzo dziękujemy.

Zmieniony (niedziela, 02 grudnia 2018 15:17)

 

Powiatowy Konkurs 250-lecie Konfederacji Barskiej.

30 listopada odbył się powiatowy konkurs 250-lecie Konfederacji Barskiej zorganizowany przez RCRKiT w Działoszynie przy pomocy nauczycieli historii Zespołu Szkół w Pajęcznie - Ewa Mostowska i Zespołu Szkół w Działoszynie - Erwina Bugajska. Do konkursu przystąpiło 25 uczniów z 4 szkół powiatu pajęczańskiego. Naszą placówkę reprezentowali następujący uczniowie:

1. Oskar Bzdak kl. III c opiekun pan Adam Klimczak

2. Karolina Górecka kl. III c opiekun pan Adam Klimczak

3. Szymon Leszczyk kl. III c opiekun pan Adam Klimczak

4. Olga Różycka kl. III c opiekun pan Adam Klimczak

5. Patryk Kuder kl. III b opiekun pani Ewa Mostowska

6. Dawid Syguła kl. III d opiekun pani Ewa Mostowska

7. Paweł Sienkiewicz kl. II d opiekun pani Ewa Mostowska

8. Aleksander Wiskulski kl. II d opiekun pani Ewa Mostowska

9. Filip Złośnik kl. II d opiekun pani Ewa Mostowska

10. Patrycja Sobantka kl. III a opiekun pani Ewa Mostowska

Uczniowie zmierzyli się z testem wiedzy o Konfederacji Barskiej złożonym z 38 pytań. Okazało się że byli bardzo dobrze przygotowani i wyniki są wyrównane, należało więc zorganizować dogrywkę ( test 20 pytań ), w której znalazło się 5 naszych uczniów( D. Syguła, P. Kuder, P. Sobantka, A. Wiskulski, P. Sienkiewicz). Dogrywka pozwoliła wyłonić zwycięzców konkursu nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni (uzyskali najlepsze wyniki).

Aby docenić trud młodszych kolegów komisja konkursowa przyznając nagrody postanowiła wyłonić dwie kategorie:

1. Szkół ponadgimnazjalnych

2. Gimnazjów i szkół podstawowych

Wyniki w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce Dawid Syguła kl. III d

Patryk Kuder kl. III b

II miejsce Patrycja Sobantka kl. III a

III miejsce Aleksander Wiskulski kl. II d

wszyscy z Zespołu Szkół w Pajęcznie

Nagrody zostały wręczone przez pana wice-starostę powiatu pajęczańskiego Pawła Sikorę i panią dyrektor RCRKiT Aldonę Pol. Pan starosta podziękował nauczycielom za wspaniałe przygotowanie uczniów a uczniom za zdobytą wiedzę,którą będą mogli wykorzystać na dalszych etapach edukacji.

Konkurs upłynął w bardzo miłej atmosferze a oczekiwanie na wyniki konkursu umiliła herbatka, kawa i słodycze ufundowane przez organizatorów. Gratulujemy naszym uczniom doskonałej znajomości wiedzy o konfederacji i osiągniętych wyników.

konfederacja1

konfederacja2

konfederacja3

Zmieniony (wtorek, 04 grudnia 2018 17:03)

 
Więcej artykułów…