Nauczyciele

 • język polski
  Barczyk Violetta
  Kosowska Izabela
  Kuchciak Andrzej
  Lewandowska Monika
  Ptak Jolanta
  Skorupska-Bernaś Anita
  Słowik Aneta
  Szczerkowska Bożena
  Szydłowski Marek (w zastępstwie Anna Tomecka - Siemińska)
 • język angielski
  Schmeisser Diana
  Jeziak Anna ( w zastępstwie Paulina Przestrzelska)
  Jędrzejczak Lidia
  Majchrzak Anna
  Wnuk Ewelina
 • język niemieck
  Cichowlas Katarzyna
  Kliś Beata
  Szczeszek Grażyna
 • język francuski
  Gołębiowska Iwona
 • historia i WOS
  Barczak Sebastian
  Klimczak Adam
  Mostowski Cezariusz
  Mostowska Ewa
  Pach Krzysztof
 • matematyka
  Gajęcka Anna
  Modliński Sylwester
  Ochocka Anita
  Sikora Beata
  Telenga Monika
 • geografia
  Góral Agnieszka
  Zawadzka-Rajczyk Aneta
  Hałaczkiewicz Małgorzata
  Stefanek Iwona
 • chemia
  Baryczka Krystyna
  Telenga Monika
 • biologia
  Borkiewicz Bożena
  Nazarek Halina
 • fizyka
  Bednarek Jacek
  Haładaj Beata
  Nowak -Miedzińska Sylwia
 • przyroda
  Borkiewicz Bożena
 • podstawy przedsiębiorczości
  Bylica Ewa
  Strzelczak Anna
 • religia
  Kowalczyk Agnieszka
  s. Porwit Urszula
 • w-f
  Lewera Monika
  Pawełoszek Renata
  Sadowska Karolina
  Sobierajski Krystian
  Trawczyńska Marzena
  Trawczyński Piotr
 • informatyka
  Bednarek Jacek
  Hałaczkiewicz Małgorzata
 • wiedza o kulturze
  Szczeszek Grażyna
  Ptak Jolanta
 • wychowanie do życia w rodzinie
  Mistygacz Elżbieta
 • biblioteka
  Szymczak Alina
  Brożyna Jowita
 • pedagog szkolny
  Konieczna Beata
 • etyka
  Szczeszek Grażyna
  Kuchciak Andrzej
 • filozofia
  Kliś Beata
  Szczeszek Grażyna