Oferta

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  • Liceum ogólnokształcące

klasy:

A - Politechniczna (Matematyczno-fizyczna)

B - Medyczna (Biologiczno-chemiczna)

C - Humanistyczna

D - Prawna

E - Turystyczna (Matematyczno – geograficzna)

F - Lingwistyczna

 

  • Technikum kształcące w zawodach:

technik ekonomista

technik handlowiec

  • Szkoła Branżowa I stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)- wielozawodowa
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych