Kierunki kształcenia

Ulotka awers

Ulotka rewers

Technikum kształcące w zawodach:

technik ekonomista

 • Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w firmach i urzędach na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,
 • Zdobyta wiedza zawodowa gwarantuje absolwentowi sukces na wszystkich kierunkach ekonomicznych.
 • Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

technik handlowiec

 • Zawód pilnie poszukiwany na rynku pracy
 • Absolwent technikum może pracowaćw zespołach handlowo-marketingowych a także prowadzićwłasną firmę.
 • Prowadzi działalność handlową, organizuje działania reklamowe i marketingowe;
 • Sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową oraz organizuje sprzedaż;
 • Nabywa umiejętności: negocjowania, współpracy w zespole, prowadzenia rozmów biznesowych;
 • Absolwent komunikuje się w dwóch językach obcych;
 • 4-tygodniowa praktyka zawodowa w działach handlowych lokalnych firm, min. KCW „Warta”.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa- wielozawodowa

 • Nauka trwa trzy lata dla wszystkich zawodów;
 • Klasy wielozawodowe – praktyka w wybranym zawodzie;
 • Kształcimy nowoczesnego pracownika technologią informacyjną;
 • Praktyczne zajęcia z języka obcego gwarantują znalezienie pracy na rynku europejskim;
 • Profesjonalna opieka kierownika szkolenia praktycznego nad naszymi uczniami;
 • Stały kontakt szkoły z pracodawcami;
 • W razie potrzeby zapewniamy pomoc w znalezieniu miejsca praktyk;
 • Oferujemy znajomość procedur związanych z uruchamianiem własnej działalności.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Nauka w trybie zaocznym – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (piątki i soboty);
 • Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje!
 • Profesjonalne przygotowanie do matury!
 • Rekrutacja do szkoły dla dorosłych trwa do 20 sierpnia 2016