Kierunki kształcenia

 

Ulotka 2021-22m

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2021/2022

Lp.

Typ szkoły

Symbol oddziału

Nazwa

klasy

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

1.

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

A

Politechniczna

Matematyka, fizyka , język obcy

2.

B

Medyczna

Biologia , chemia,

matematyka lub język obcy

3.

C

Humanistyczna

Język polski, j. obcy

biologia lub historia lub geografia

4.

D

Prawna

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

5.

E

Turystyczna

Matematyka, geografia, język obcy

6.

Technikum

G

Technik ekonomista

Język obcy , geografia

7.

H

Technik handlowiec

Język obcy , geografia

8.

Branżowa Szkoła I stopnia

K

Wielozawodowa

9.

L

klasa patronacka PGEGiEK

Zawód: elektromechanik

i elektryk

- uczniowie kształcą się w zawodzie elektromechanik i elektryk

- zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w PGEGiEK

- zapewniamy bezpłatny dojazd na zajęcia praktyczne w PGEGiEK ( odjazd spod szkoły)

- dla najlepszych uczniów PGEGiEK funduje stypendia naukowe

Liceum Ogólnokształcące

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój i rzetelne przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • Oferujemy różne klasy zgodnie z preferencjami ucznia – szeroki wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym oraz języków obcych;
 • Osiągamy wysokie wyniki egzaminów maturalnych – wyższej od średniej w kraju, umożliwiające podjęcie studiów np. na medycynie, architekturze, filologiach, psychologii i innych;
 • Przygotowujemy do studiowania na wszystkich kierunkach - nasi absolwenci realizują swoje marzenia i plany edukacyjne;
 • Zapewniamy rozwijanie pasji i talentów oraz pogłębianie wiedzy;
 • Przygotowujemy młodzież do udziału w konkursach, olimpiadach, projektach edukacyjnych i artystycznych;
 • Przygotowujemy uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
 • Kształtujemy człowieka odpowiedzialnego i świadomego swoich mocnych stron, a jednocześnie empatycznego i życzliwego dla innych ludzi.

Technikum kształcące w zawodach:

technik ekonomista

 • Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w firmach i urzędach na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,
 • Zdobyta wiedza zawodowa gwarantuje absolwentowi sukces na wszystkich kierunkach ekonomicznych.
 • Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

technik handlowiec

 • Zawód pilnie poszukiwany na rynku pracy
 • Absolwent technikum może pracowaćw zespołach handlowo-marketingowych a także prowadzićwłasną firmę.
 • Prowadzi działalność handlową, organizuje działania reklamowe i marketingowe;
 • Sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową oraz organizuje sprzedaż;
 • Nabywa umiejętności: negocjowania, współpracy w zespole, prowadzenia rozmów biznesowych;
 • Absolwent komunikuje się w dwóch językach obcych;
 • 4-tygodniowa praktyka zawodowa w działach handlowych lokalnych firm, min. KCW „Warta”.

Szkoła Branżowa I Stopnia- wielozawodowa

 • Nauka trwa trzy lata dla wszystkich zawodów;
 • Klasy wielozawodowe – praktyka w wybranym zawodzie;
 • Kształcimy nowoczesnego pracownika technologią informacyjną;
 • Praktyczne zajęcia z języka obcego gwarantują znalezienie pracy na rynku europejskim;
 • Profesjonalna opieka kierownika szkolenia praktycznego nad naszymi uczniami;
 • Stały kontakt szkoły z pracodawcami;
 • W razie potrzeby zapewniamy pomoc w znalezieniu miejsca praktyk;
 • Oferujemy znajomość procedur związanych z uruchamianiem własnej działalności.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Nauka w trybie zaocznym – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (piątki i soboty);
 • Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje!
 • Profesjonalne przygotowanie do matury!