Samorząd Uczniowski

Zadania Samorządu Uczniowskiego

"Samorząd Uczniowski jest reprezentacją, wyrazicielem woli i obrońcą uczniów."

  1. Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do reprezentowania żądań uczniów wobec innych organów szkoły.
  2. Samorząd Uczniowski reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
  3. Samorząd Uczniowski prowadzi wszelkiego rodzaju akcje ogólnoszkolne wynikające z inicjatywy uczniów i Samorządu na terenie szkoły.
  4. Samorząd Uczniowski typuje uczniów do odznaczeń.
  5. Samorząd Uczniowski prowadzi na terenie szkoły akcję informacyjną.
  6. Prezydium Samorządu prowadzi aktywną działalność wewnątrz Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin SU (PDF)

Interesy uczniów reprezentuje Rzecznik Praw Ucznia.

Przewodnicząca SU – Maria Szymczyk kl. III c

Rzecznik Praw Ucznia – Sonia Jura kl. III e

su2015-16

Skład Samorządu Uczniowskiego

1. Eliza Młynarska – II a
2. Paweł Mordalski – II a
3. Marcin Kozłowski – II b
4. Wiktor Bednarek
5. Julia Mesjasz – II b
6. Julia Stokowska – II b
7. Dominik Miszewski – II c
8. Adam Stanek – II c
9. Hanna Cimcioch - II d
10. Daria WoźniK - II d
11. Kamila Siwiaszczyk – II h
12.Klaudia Stefanek - I a
13.Justyna Kubica - Ibj
14. Anna Konieczna - I bj
15. Radosław Bryk - I bj
16. Katarzyna Klimczyk - I d
17. Weronika Lewera - Ie
18. Katarzyna Rabenda - I e
19. Nikola Garbacz - I cPlan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2016/2017

Zadania

Formy realizacji

Termin

Kiermasz książek

-ogłoszenie wśród młodzieży terminu i zasad akcji

-zbiórka podręczników (czwartek)

-sprzedaż podręczników (poniedziałek, wtorek)

-rozliczenie

6,7,8 września 2016

Nabór do SU

-nabór nowych członków SU spośród uczniów klas pierwszych

-wybór nowych władz SU

październik 2016

Spotkanie przedstawicieli SU
z uczniami klas pierwszych

-przedstawienie władz SU i Rzecznika Praw Ucznia

-omówienie ważniejszych wydarzeń i imprez szkolnych (dzień neutralny)

wrzesień 2016

Ślubowanie klas pierwszych

-przygotowanie części oficjalnej

30.09.2016

Dzień Edukacji Narodowej

-przygotowanie uroczystej akademii

13.10.2016

Nominacje do nagrody TOP – FRIEND

-informacja o zasadach przyznawania nagrody TOP – FRIEND wśród młodzieży

-udział przedstawicieli SU w opiniowaniu nominacji

listopad 2016

Święto Patrona Szkoły

-organizacja części oficjalnej oraz wręczenia nominacji do nagrody TOP – FRIEND

listopad 2016

Zdjęcia klasowe

-podjęcie współpracy z fotografem i ustalenie terminów sesji fotograficznych

-informacja wśród młodzieży i rozwieszenie plakatów

-przygotowanie sali

-czuwanie nad porządkiem w trakcie sesji fotograficznej

listopad/grudzień 2016

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

-nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej

-przygotowanie akcji na terenie szkoły

-zbiórka pieniędzy na mieście przez wolontariuszy w niedzielę

styczeń 2017

Dzień Otwarty Szkoły

-opieka nad gimnazjalistami

-pomoc przy organizacji dnia otwartego

marzec/kwiecień 2017

Referendum
do nagrody

TOP – FRIEND

-poinformowanie młodzieży o terminie
i zasadach wyborów

-przygotowanie kart do głosowania

-przeprowadzenie wyborów

-zliczenie głosów i sporządzenie protokołu

kwiecień 2017

Pożegnanie klas

III LO i IV T

Wręczenie nagrody TOP – FRIEND

-przygotowanie części oficjalnej oraz wręczenie nagrody TOP – FRIEND

28.04.2017

Wytypowanie uczniów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów

-przygotowanie wniosków o przyznanie stypendium uczniom o najwyższych osiągnięciach w danej szkole

czerwiec 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

-przygotowanie części oficjalnej

23.06.2017

Rzecznik Praw Ucznia

-reprezentowanie interesów uczniów

-opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej łamania praw ucznia

-działania wynikające z bieżących potrzeb uczniów

cały rok

Współpraca
z przewodniczącymi poszczególnych klas

 

cały rok

Opieka na gablotami

 

cały rok

Akcje informacyjne

-informacje na tablicach ogłoszeń, plakaty

cały rok

Działalność wynikająca
z bieżących potrzeb

 

cały rok