Aktualności i komunikaty

Cele Stowarzyszenia

Celami stowarzyszenia są:

  1. Utrzymywanie więzi między absolwentami i gronem pedagogicznym szkoły.
  2. Propagowanie osiągnięć Szkoły i jej wychowanków.
  3. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe szkoły.
  4. Tworzenie warunków rozwoju intelektualnego, kulturalnego, sportowego młodzieży.
  5. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw mających na celu skuteczną realizację planów dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

Więcej…

 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Absolwentów ZS  im .H. Sienkiewicza w Pajęczniepowstało w dniu 27 czerwca 2011 , kiedy to  podczas spotkania założycielskiego  przyjęto statut stowarzyszenia oraz powołano Komitet Założycielski . Stowarzyszenie został zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Obecne stowarzyszenie jest kontynuatorem działań swego poprzednika, tamto, nieistniejące już dziś stowarzyszenie, organizowało zjazdy absolwentów i wspierało działalność szkoły.

W dniu 23 marca 2012  podczas I walnego  zebrania stowarzyszenia  wybrano Zarząd i Komisję  Rewizyjną .

Więcej…