Wymiana międzynarodowa

W tradycję naszej szkoły wpisuje się wiele wydarzeń tworzących niepowtarzalny klimat. Są to między innymi wymiany międzynarodowe młodzieży. To przecież jedna z form kontaktu między młodymi ludźmi z różnych zakątków Europy i nie tylko. Nasze wymiany zaczęliśmy w roku 1995 z Niemcami. Do tej pory było ich 15. Od ubiegłego roku szkolnego przyjeżdżają do nas studenci w ramach projektu Enter Your Future związanego z organizacją AIESEC. W tym roku uruchamiamy wymianę polsko – hiszpańską.
Głównym celem wymiany jest nawiązanie bliższych kontaktów między młodzieżą. Wymiany przynoszą korzyści dla ich uczestników. Pozwalają  na doskonalenie umiejętności posługiwania się językami niemieckim i angielskim. Ponadto młodzi mają możliwość poznać obyczaje, tradycje i kulturę odwiedzanych krajów.