Wymiana polsko-niemiecka

polskamalenkaniemcymalenkaRozpoczęła się od przyjaźni nadal i trwa. Pomysłodawcą i opiekunem ze strony polskiej  jest pan Jacek Hałaczkiewicz – nauczyciel języka niemieckiego a ze strony niemieckiej pani Elizabeth George.

 

 

Cele wymiany:

  • wymiana doświadczeń
  • motywacja do nauki języków obcych
  • uczenie się tolerancji
  • poznawanie kraju i jego mieszkańców
  • pozbywanie się stereotypów o sąsiadach

W ramach tej wymiany podejmowane są następujące wspólne działania:

  • występy chórów w Polsce i Niemczech
  • wycieczki turystyczno - krajoznawcze
  • uczestnictwo na zajęciach szkolnych
  • ogniska, mecze piłki siatkowej, dyskoteki

Wydarzenia

1994 – 1997
W czerwcu 1994 roku nauczyciel języka niemieckiego Jacek Hałaczkiewicz nawiązał kontakt z panią Elisabeth George z Gimnazium im. J. Herdera z Merseburga, który zaowocował wymianą chórów szkolnych. Miało to miejsce na seminarium w Kolonii w Niemczech. W ramach podjętej współpracy między Zespołem Szkół w Pajęcznie a Gimnazjum im. J. Herdera w Merseburgu nastąpił pierwszy wyjazd naszego chóru (28 dziewcząt i chłopców) do Merseburga w Niemczech w dniach od 7 - 11 czerwca 1995r. Młodzież polska gościła w rodzinach kolegów niemieckich. Ważnym wydarzeniem był udział w organizowanym przez UNICEF koncercie w zabytkowej katedrze w Merseburgu, gdzie obok polskiego chóru wystąpiły również miejscowe. Od tego czasu co roku grupa młodzieży niemieckiej gości w naszej szkole, a w czasie wakacji nasza młodzież wyjeżdżała do Niemiec. Koncerty organizowali nauczyciele i uczniowie.

 

1998 -  2004
wymian3W tym czasie gościliśmy chór i orkiestrę z Melle (Dolna Saksonia) oraz Merseburga. Zawsze wspólnie występowali niemieccy goście i nasz chór Hades Band. W tym czasie były m.in. wycieczki do Krakowa. Zwiedzano wspólnie Wawel, Rynek, Ojców. W Zespole Szkół odbywały się lekcje języka angielskiego, geografii, zajęcia aerobiku, brała w nich udział młodzież polska i niemiecka. We wrześniu 2002 r. po raz kolejny 44 osobowa grupa młodzieży z Polski, w tym 33 chórzystów, wyjechała do Merseburga. Punktem kulminacyjnym był występ chóru na rzecz UNICEF w katedrze w Merseburgu. Poza naszym chórem ("Hades Band") koncert dały również chóry z Gimnazjum Herdera, Szkoły Muzycznej z Merseburga i chór Gimnzjum z Melle.

Cały dochód z koncertu przekazano na potrzeby UNICEF-u.

W roku 2003 wymiana  miała hasło przewodnie „Wrzesień miesiącem przyjaźni polsko - niemieckiej”. Wtedy pokazano ponownie, że muzyka łagodzi obyczaje. Wreszcie rok 2004 - szczególny  - jubileuszowy koncert chóru szkolnego Hades-Band. Podczas uroczystości związanych z dziesiątymi urodzinami chóru, wystąpiła również grupa muzyczna z gimnazjum w Merserburgu, która przygotowała specjalny prezent dla naszego zespołu: pięknie wykonane piosenki, w tak trudnym dla obcokrajowców języku polskim! Był to bardzo miły gest i spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności zgromadzonej (naprawdę licznie!) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pajęcznie.

 

2005-2008.
wymian4W tym czasie Hades Band koncertował w Mersebugu i Halle. W 2006 roku motywem przewodnim wizyty była – „Sól”. Tego tematu dotyczyły zajęcia w szkole, a  celem wycieczek  była Kopalnia Soli w Wieliczce. Podczas rewizyty młodzież polska zwiedziła  fabrykę czekolady w Niemczech.

W roku szkolnym 2007/2008 motywem przewodnim była  zaś zjednoczona Europa. Wtedy lekcję historii dla młodzieży polskiej i niemieckiej przygotował i przeprowadził nauczyciel historii – pan Adam Klimczak, a jej temat brzmiał: Otton III – ojciec zjednoczonej Europy.

Kolejny rok to zmiana klimatów, znów w roli głównej muzyka. Stąd panie Iwona Gołębiowska ( nauczycielka języka francuskiego), Beata Kliś i Grażyna Szczeszek ( nauczycielki języka niemieckiego) przygotowały spotkanie poetycko –muzyczne w szkole. Nowością zaś był wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego  państwa Deptów we wsi Skoczylasy. Chórzyści z Niemiec i członkowie polskiego chóru Hades Band odpoczywali tam  twórczo. Mieli tam okazję  poznać tajniki rękodzieła, malowali bowiem wzory na filiżankach.

 

2009/2010
8 września gościliśmy w szkole uczniów z niemieckiego gimnazjum w Merseburgu.  Odbyło się już   14  takich wizyt. Ta jest 15. Celem tej wymiany jest wzajemne poznawanie się. Uczenie się tolerancji i otwartości. Tym razem temat był wyjątkowy i trudny zarazem. Była nim 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Lekcję historii dla młodych Niemców przeprowadzili nauczyciele historii pan Krzysztof Pach i pani Jadwiga Pach. Opracowanie multimedialne przygotował pan Adam Klimczak.

W kolejnych dniach uczniowie z niemieckiego gimnazjum wraz z ich polskimi opiekunami pojechali  do Oświęcimia. 10 września, czyli w  piątek byli w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, by obejrzeć wystawę o bombardowaniu Wielunia. Pobyt gości w Polsce zakończył koncert w pałacu Micińskich. Na zakończenie pobytu, znów goście z Niemiec, odwiedzili gospodarstwo Brzozowy gaj”  we wsi Skoczylasy.Tym razem również zachwycali się pracami gospodarzy .

 

wymianan1W ramach rewizyty   byliśmy w dniach 23 – 26 września po raz kolejny wspólnie z uczniami z gimnazjum pajęczańskiego  w  Niemczech.  Ukoronowaniem tej rewizyty, był jak zawsze, koncert chóru Hades Band.

Wcześniej jednak uczniowie zwiedzili Muzeum Prehistorii w Halle. Tu obok stałej wystawy, prezentującej znaleziska archeologiczne z paleolitu, neolitu, epoki brązu w środkowych Niemczech, można zobaczyć słynną tarczę nieba z Nebry. Dysk ten liczy około 3600 lat. Jest to pierwsze znane odwzorowanie nieba w historii ludzkości. Było to najprawdopodobniej narzędzie służące do pomiarów astronomicznych.

Członkowie chóru Hades Band zwiedzili  także szpital psychiatryczny w Bamberg, gdzie w latach 1939 - 1945  dokonywano, w ramach „ polityki czystości rasy”, eutanazji  psychicznie chorych. Zginęło w ten sposób około 14 tysięcy Niemców. Jeden z uczniów napisał potem  „ Myśleliśmy, że naród niemiecki nie ucierpiał w tak dużym stopniu. Teraz wiemy jak bardzo się myliliśmy”.

Po tej rewizycie uczniowie podkreślali, że są bardziej świadomi naszej historii.