Zebrania z rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

06 września 2018 r. - spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas I-szych

15 listopad 2018 r. godz.17.00- spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów

17 stycznia 2019r. godz 17.00 - semestralne spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów

10 kwietnia 2019r. godz 17.00 -spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów